CHDV Q. Bình Thạnh

CHDV Q. Bình Thạnh

213/11 Nguyễn Gia Trí (D2), Phường 25, Bình Thạnh