CHDV Tp. Thủ Đức

CHDV Tp. Thủ Đức

(Lô 39) 82 Đường Số 17, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

(Lô 38) 82 Đường Số 17, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

88C Đường số 3, Phường Trường Thọ, Thủ Đức